Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 10.03.2016

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 10.03.2016

Convocator AGOA-AGEA din 10.03.2016

Ordinea de zi AGEA din 10.03.2016

Hotararea AGEA din 10.03.2016