STRUCTURA

STRUCTURA

Structura si repartizarea capitalului social sunt inscrise in Registrul de actiuni independent al actionarilor, care este tinut in conformitate cu prevederile legii, de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA.

 

Detalii:
Numar actiuni:  4.223.331
Felul actiunilor : nominative , in forma dematerializata, inregistrate in Registrul actionarilor
Valoarea nominala a actiunilor : 2,50 lei