Aeroteh

 
25 de ani de activitate in domeniul aeronautic

ANUNT IMPORTANT- 2024

Stimati actionari,

Va anuntam ca in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 25.04.2024 a fost adoptata Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  nr.2/25.04.2024.  Textul Hotararii AGOA nr.2/25.04.2024 poate fi consultat pe site-ul societatii  aeroteh-sa.ro, în secţiunea Acţionariat.

Cu referire la dividende, va informam ca in urma aprobarii repartizarii pe destinaţii a profitului net realizat în anul 2023, dividendul brut este de 8,1241 lei /acţiune , din care se va retine la sursa impozitul legal – rezultand  dividendul net in suma de 7,4742 lei / actiune.

Beneficiază de dividende acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinta 15.04.2024. 

Plata dividendelor se va efectua incepand cu data de  08.05.2024 , pe baza solicitarii scrise a actionarilor        Model Cerere Plata Dividende 2024   . Cererile vor fi onorate in max 180 zile de la primirea solicitarii.

Cererile de plata se vor transmite de catre actionari :

  • – pe adresa de mail : actionariat@aeroteh-sa.ro ,
  • – prin posta ,
  • – prin fax ( 0214340642) ,
  • – la sediul societatii – in cutia postala pozitionata la poarta de acces auto .

Va rugam sa respectati modelul de cerere de plata a dividendelor, pe care il regasiti pe site-ul societatii  aeroteh-sa.ro.

Va informam ca plata dividendelor se va face exclusiv prin urmatoarele modalitati:

 – Prin virament bancar in codul IBAN indicat de catre actionar in cererea de plata formulata. Comisionele bancare vor fi suportate de catrea societate,cu exceptia situatiei in care, din motive neimputabile societatii transferul bancar in contul indicat de actionar prin cerere nu este posibil (cont bancar inchis, suspendat, eronat etc), caz in care comisioanele bancare vor fi imputate actionarului prin retinerea acestora din cuantumul total al dividendelor ce i se datoreaza.

sau

 – Prin mandat postal, la adresa mentionata de catre actionar in cererea de plata formulata, pentru sume de maxim 1.000 lei. Costul trimiterii prin mandat postal va fi suportat de catre societate. In cazul in care actionarul nu asigura primirea mandatului postal, costurile trimiterilor ulterioare vor fi suportate de catre actionar prin retinerea acestora din cuantumul total al dividendelor ce i se datoreaza.

 

 ANUNT IMPORTANT

Potrivit Legii nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public, persoanele care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul AEROTEH, au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

     1. Canale interne puse la dispozitie de AEROTEH:

  • cutie poștalăpentru raportări în format fizic scris (situata la Poarta Auto 1)
  • e-mail:  AL361@aeroteh-sa.ro;

2. Canale externe – conform prevederilor Cap. IV din Legea nr. 361/2022;

3. Divulgare publică – conform prevederilor Cap. V din Legea nr. 361/2022;