Aeroteh

 
25 de ani de activitate in domeniul aeronautic

ANUNT IMPORTANT- 2023

Stimati actionari,

Va anuntam ca in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 20.04.2023 a fost adoptata Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  nr.1/20.04.2023.  Textul Hotararii AGOA nr.1/20.04.2023 poate fi consultat pe site-ul societatii  aeroteh-sa.ro, în secţiunea Acţionariat.

Cu referire la dividende, va informam ca in urma aprobarii repartizarii pe destinaţii a profitului net realizat în anul 2022, dividendul brut este de 10,298 lei /acţiune , din care se va retine la sursa impozitul legal – rezultand  dividendul net in suma de 9,474 lei / actiune.

Beneficiază de dividende acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinta 10.04.2023. 

Plata dividendelor se va efectua incepand cu data de  08.05.2023 , pe baza solicitarii scrise a actionarilor             Model Cerere Plata Dividende 2023   . Cererile vor fi onorate in max 90 zile de la primirea solicitarii.

Cererile de plata se vor transmite de catre actionari :

  • – pe adresa de mail : actionariat@aeroteh-sa.ro ,
  • – prin posta ,
  • – prin fax ( 0214340642) ,
  • – la sediul societatii – in cutia postala pozitionata la poarta de acces auto .

Va rugam sa respectati modelul de cerere de plata a dividendelor, pe care il regasiti pe site-ul societatii  aeroteh-sa.ro.

Va informam ca plata dividendelor se va face exclusiv prin urmatoarele modalitati:

 – Prin virament bancar in codul IBAN indicat de catre actionar in cererea de plata formulata

sau

 – Prin mandat postal, la adresa mentionata de catre actionar in cererea de plata formulata, pentru sume de maxim 1.200 lei.

 

 ANUNT IMPORTANT

Potrivit Legii nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public, persoanele care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul AEROTEH, au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

     1. Canale interne puse la dispozitie de AEROTEH:

  • cutie poștalăpentru raportări în format fizic scris (situata la Poarta Auto 1)
  • e-mail:  AL361@aeroteh-sa.ro;

2. Canale externe – conform prevederilor Cap. IV din Legea nr. 361/2022;

3. Divulgare publică – conform prevederilor Cap. V din Legea nr. 361/2022;