DIVIDENDE

DIVIDENDE

Dividendul este cota parte din profitul societatii ce se plateste actionarilor. Valoarea sa este propusa de Consiliul de Administratie si aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor.
Dividendele sunt distribuite actionarilor proportional cu numarul de actiuni detinute, raportat la capitalul social. Conform Actului Constitutiv al societatii, dividendele se platesc in termenul hotarat de Adunarea Generala a Actionarilor, dar nu mai tarziu de termenul prevazut de reglementarile in vigoare.
Actionarii indreptatiti sa incaseze dividende sau sa exercite orice alte drepturi sunt cei inscrisi in evidentele societatii sau in cele furnizate de registrul independent privat al actionarilor, corespunzatoare datei de referinta (sau datei de inregistrare dupa caz).

 

Dividend 2021 2020 2019
Numar de actiuni la data de referinta/inregistrare 4.223.331 4.223.331 4.223.331
Valoare nominala (Lei) 2.50 2.50 2.50
Dividend brut pe actiune (Lei/actiune) 6.18 4.1316 6.2961
Data de incepere a platii dividendelor 09 mai 2022 10 mai 2021 06 mai 2020
Valoarea dividendelor din profitul net(Lei) 26.095.518 17.500.396 26.578.029